Regulacetopeni.cz

Průmyslová a malá automatizace - nabídka SW komponentů.

Servisní program pro ladění aplikací  ViewDet

ViewDet je samostatný servisní nástroj pro Windows. Doplňuje a rozšiřuje možnosti návrhového prostředí DetStudio v oblasti  sledování, ladění a nastavení aplikace v řídicím systému. V omezené míře lze program použít jako jednoduchou vizualizaci.
 
Základní vlastností je možnost čtení a zápisu jednotlivých hodnot databázových proměnných a aliasů (v zásadě stejné možnosti jako "watch" v
DetStudiu). Navíc ViewDet umí číst, zobrazovat, tisknout a exportovat archivy a provozní deník z řídicího systému včetně pamatování si jejich historie. Archivy lze zobrazit buď v tabulce nebo formou grafu. Další možností je tvorba archivů a zobrazování archivů vznikajících přímo na PC periodickým čtením určitých hodnot z procesní stanice. Zobrazované proměnné lze umístit libovolně v tzv. "scéně" s nadefinovaným obrázkem na pozadí - takto lze vytvořit velmi jednoduchou vizualizaci procesů. Pomocí zámku se zajistí, aby uživatel nechtěně nezměnil proměnné a parametry zobrazování v ViewDet. ViewDet umožňuje kompletní editaci IP konfigurace stanic připojených k průmyslovému Ethernetu. 

 

· Mezi hlavní benefity programu ViewDet patří:
možnost uskupení zobrazovacích objektů ve scénách, rychlé přepínání mezi scénami

· pozadí ve scénách

· nové prvky - statický text a proměnná

· nový prvek pro snadnou editaci časových plánů grafickou metodou

· nastavitelná perioda komunikace jež lze nastavit individuálně ke každému prvku

· zavedení režimu user a admin - ochrana proti nechtěným změnám

· podpora aliasů

· tisky scén a prvků

· exporty zaarchivovaných dat

· download uživatelské aplikace do řídicího systému včetně možné zálohy a obnovení obsahu proměnných

· přehledné okno návrhu projektu

· vícenásobné komunikační profily se snadným přepínáním

vyžaduje .NET (podpora Windows XP a vyšší)

 

Program je k dispozici zdarma. Stáhni ViewDet