Regulacetopeni.cz

Informace o systému a regulaci vytápění rodinných  domků a menších obytných domů.

Panel ViewDet - Přehled

Panel ViewDet zobrazení celkového stavu dané typové aplikace regulátoru. Jsou zde přehledně všechny měřené teploty a stavy všech regulovaných prvků, jako jsou čerpadla,směšovací ventily, zdroje online apod.  V levé části je plovoucí graf znázorňující historickou, nebo skutečnou venkovní teplotu.