Regulacetopeni.cz

Informace o systému a regulaci vytápění rodinných  domků a menších obytných domů.

ViewDet - referenční místnost

Panel pro konfiguraci a ovládání topné větvě TV1 s měřením teploty v referenční místnosti. V levé části je rozhraní pro nastavení časového plánu. V pravé části je plovoucí graf skutečných a požadovaných teplot. Ve spodní části jsou přehledné tabulky měřených hodnot a tabulky pro parametrizování a volby režimu dané větve. Pro každou topnou větev je samostatný panel.