Regulacetopeni.cz

Informace o systému a regulaci vytápění rodinných  domků a menších obytných domů.

ViewDet - regulovaná místnost

Panel pro zobrazení a parametrizování dané místnosti. Pro každou místnost je samostatný panel. V pravé části je rozhraní pro nastavení teplot a časových pásem, pro režim „Program“. V levé části je plovoucí graf záznamu skutečné a požadované teploty. Ve spodní části je tabulka měřených hodnot, tabulka pro nastavení teploty útlumu, komfortu a navolení požadovaného režimu místnosti.