RegulaceTopeni.cz

Informace o systému a regulaci vytápění rodinných  domků a menších obytných domů.

Zdroje - primární okruh

 

Kotle zplynovací na dřevo a uhlí. Výhodou je jejich relativně nízká pořizovací cena. Snadná instalace a minimální nárok na prostor. Při dodržení pravidel vysoká účinnost. Relativně levné a dostupné palivo. Nevýhodou je nutnost dostatečně velkého a vhodného prostoru pro zásobou paliva. Prašnost při přikládání a čištění. Stávající komín objektu nemusí vždy vyhovovat těmto kotlům.

Prohořívací kotle. Výhody a nevýhody jsou obdobné jako u zplynovacích kotlů jen účinnost je o něco nižší a nevydrží tak dlouho v režimu útlumu. Pokud je kotel vyroben z litiny má nesrovnatelně delší životnost než kotel vyrobený z plechu. Cena litinových kotlů je však poněkud vyšší.

Automatické kotle na pelety. Výhoda je v relativně bezprašném provozu s poměrně velkým komfortem obsluhy a s dlouhou dobou v bezobslužném provozu (ovlivněno velikostí zásobníku a popelníku). Nevýhoda je v jejich poměrně vysoké pořizovací ceně a potřeby, v blízkosti kotle, na prostor pro zásobník paliva. Palivo není jedno z těch nejlevnějších.

LTO, Propan-butan a zemní plyn. Výhody – vysoký komfort obsluhy. Bez popela a prašnosti. Vysoká účinnost. Minimální prostor pro umístění kotle. Nevýhody – vysoká pořizovací cena, vázanost na určitého dodavatele paliva v blízkosti objektu. Vysoká cena paliva.

Tepelná čerpadla. Výhody – vysoký komfort obsluhy, dobrá účinnost, čistý provoz. Nevýhody – relativní hlučnost ve večerních hodinách, náklady na elektrickou energii. Vysoké pořizovací náklady. Dosti nákladná provozní údržba. Vhodné jen pro nízkoteplotní sekundární okruh.

Elektrokotle. Výhody – nízké pořizovací náklady, bezobslužný a bezprašný provoz, nízké nároky na prostor. Nevýhody – drahá elektrická energie.

Krbové vložky s výměníkem. Výhody – relativně nízké pořizovací náklady, levné palivo, estetické vlastnosti, dobrá účinnost. Nevýhody – prašnost, nárok na kvalitní komín, ve většině případů přetápění místnosti s krbovou vložkou oproti ostatním místnostem.

Solární kolektor. V našich klimatických podmínkách vhodné jen jako doplněk jiného zdroje. V přechodných obdobích ušetří spoustu energie. Investice není malá, ale vyplatí se.