RegulaceTopeni.cz

Informace o systému a regulaci vytápění rodinných  domků a menších obytných domů.

Zásobníky TV a TUV

Zásobník se dvěma výměníky

Možností volby akumulačních nádrží je mnoho v různých cenových relacích a provedeních. Velikost se odvíjí od tepelných ztrát vytápěného objetu, požadavků na spotřebu TUV a velikosti zdroje tepla (kotle-kolektoru). Když pomineme materiál, ze kterého jsou vyrobeny a izolaci, dají se roztřídit z hlediska funkčnosti na zásobníky TV s vnořeným zásobníkem TUV a bez vnořeného zásobníku TUV. Výhodou zásobníku s vnořeným zásobníkem TUV je v jednoduchosti zapojení a regulaci. Nevýhodou je vyšší cena, váha i prázdného zásobníku a nutnost ohřívat celý zásobník na požadovanou teplotu TUV. Ohřev TUV nelze oddělit od topné soustavy, což může být nevýhodou v letních měsících. Výhody a nevýhody oddělených zásobníků TV a TUV je pravým opakem výhod a nevýhod vnořených zásobníků.

Zásobník s jedním výměníkem

Zásobník s vnořeným zásobníkem TUV

Solární zásobník TUV

Zásobníky TUV jsou vlastně obdobou zásobníků TV, ale dle norem musí odolat vyššímu provoznímu tlaku ohřívané užitkové vody. Mohou být  vnořené do zásobníku TV nebo samostatné, opatřené jedním nebo dvěma výměníky. Jeden pro solární kolektor a druhý pro kotel na tuhá paliva. Mohou být vybaveny  elektrickým topným tělesem.

Další příklady zásobníků TUV.