RegulaceTopeni.cz

Informace o systému a regulaci vytápění rodinných  domků a menších obytných domů.

Ovládání regulace pomocí osobního PC

Panel - Přehled

Jedna z předností regulačního automatu Adoreg je, že jej lze ovládat, mimo jiné, pomoci osobního PC. K tomuto potřebujeme vhodný SW a fungující místní síť. Jedna z možností je SW TirsNet od společnosti CORAL s.r.o. Po zakoupení licence a sw komunikačního konektoru je možné vytvořit vizualizační prostředí. Pomocí tohoto prostředí ovládáme zvolené potřebné funkce buď doma na PC, nebo přes internet pomocí správy vzdálené plochy. SW umožňuje i ukládání dat dle daných kritérií, což je výhodné hlavně při zavádění celé regulace. Můžeme tak zpětně sledovat chování celého systému regulace po dobu naší nepřítomnosti. I přesto, že ovládání ADOREGu  je poměrně dobře řešeno, má jistá omezení. Pokud chceme zjistit teplotu některé místnosti, nebo chceme změnit nastavení a pod, musíme k automatu a pomocí několika tlačítek najít tu správnou stránku displeje. Vzhledem k velikosti zobrazovací jednotky, nám nemůže poskytnout celkový přehled o stavu regulace a regulovaného objektu najednou. Vzhled jednotlivých obrazovek sw TirsNet, lze vytvořit dle individuálních požadavků každého jednotlivce. Lze použít i animace, jako je třeba chod čerpadla, stav směšovacího ventilu. Můžeme měnit barvu zdroje nebo zásobníku dle aktuální teploty apod. Na jednom zobrazeném panelu můžeme ovládat všechny místnosti včetně topných větví a zdrojů. Můžeme omezit ovládání námi vybraných prvků dle hesla atd. Možností je mnoho a množství zobrazených nebo ovládacích prvků je omezeno pouze množstvím zakoupených tzv. datových bobů. Minimální počet je 50 bodů. Pro standardní potřeby je toto množství zcela postačující. Datových bodů lze samozřejmě zakoupit i více.

Příklady vzhledu ovládacích oken jsou uvedeny na vyobrazeních níže.

Panel „Animace“ – zde je graficky znázorněn celkový přehled o stavu vytápění celého objektu. Primární i sekundární části. Plocha místností se přebarvuje dle aktuální teploty. Chod čerpadla nebo směšovacího ventilu je zobrazen animovanou ikonou. Kotel se přebarvuje a zároveň v něm hoří oheň apod.

Panel „Přehled“ – zde jsou formou několika tabulek přehledně znázorněny všechny důležité teploty primárního a sekundárního okruhu. Je zde možnost nastavení režimů pro celý objekt nebo jen místností. Nastavení konstanty ekvitermní křivky pro podlahovou topnou větev. Jsou zde uvedeny aktuální polohy směšovacích ventilů a další.

Panel „Servis“ – zde je znázorněn režim nejdůležitějších pohonů a čerpadel s možností volby ručního režimu s nastavením potřebné polohy atd. Když je prvek v ručním režimu, tak automat při regulaci tento prvek nereguluje. Například maximální poloha ventilu otevření zásobníku TV.

Postupně budou přidány další náhledy ovládacích panelů do galerie.

Panel -  servis

Panel -  Animace