RegulaceTopeni.cz

Informace o systému a regulaci vytápění rodinných  domků a menších obytných domů.

Solární kolektor

Solar -  schéma

Solárních kolektorů je na trhu velké množství. Z hlediska odlišnosti konstrukce je můžeme rozdělit do dvou kategorií. Ploché kolektory a trubicové vakuové kolektory. Prakticky je to většinou měděná trubka, kterou protéká nemrznoucí kapalina, která přenáší teplo do zásobníku TUV, TV nebo bazénu. Vyšší účinnost vykazují kolektory trubicové, bohužel tomu také odpovídá cena. Chceme-li uspořit můžeme si vyrobit kolektor sami. Musíme se, ale smířit s tím, že patrně nedosáhneme takové účinnosti jako u odborně vyrobeného a testovaného kolektoru. Příklad podomácku vyrobeného kolektoru nejdete v části realizace a zkušenosti.

Solár - trubicový

Solár - plochý

Solar -  trubicový

Řez trubicí

Solár - plochý -  řez