RegulaceTopeni.cz

Informace o systému a regulaci vytápění rodinných  domků a menších obytných domů.

Sekundární okruh

Ovládání místností –PC

Regulace topných větví

Řešení bude individuální objekt od objektu. Z hlediska předávání tepla a tepelné pohody si lze vydrat ze dvou možností. Podlahové vytápění, vytápění radiátory a jejich možná kombinace. Jako vždy oba dva způsoby vytápění mají své klady a zápory. Dle použitého způsobu předávání tepla musíme regulovat teplotu topné vody v příslušné větvi. U podlahového vytápění musíme topnou větev regulovat vždy. U radiátorového vytápění při splnění určitých podmínek tomu tak být nemusí, ale z hlediska úspor je to výhodnější.

Regulace místností