RegulaceTopeni.cz

Informace o systému a regulaci vytápění rodinných  domků a menších obytných domů.

Schéma zapojení hydrauliky topného systému

Nabíjení zásobníku TV až po vyhřátí místností

Na obrázku je schematicky vyobrazena jedna z možných variant zapojení topného systému. Variant zapojení je nepřeberné množství. Většinou jsou volně k dispozici na stránkách výrobců kotlů nebo regulací. Nespornou výhodou tohoto zapojení, je způsob připojení zásobníku TV. Většina doporučovaných schémat, nás nutí nahřát zásobník TV na patřičnou teplotu a následně pak, z této nádrže odebírat teplou vodu. Jinými slovy; pokud, nebudeme mít zásobník TV dostatečně zahřátý, nebudeme mít teplo. A zahřát 2000 l vody na dostatečnou teplotu a zároveň z ní odebírat teplo pro topení není při nižších venkovních teplotách zrovna jednoduché. Podstatně se tím prodlužuje doba nátopu a vznikají větší tepelné ztráty. Někdy, zbytečně ohříváme celý zásobník TV, při jednodenním topení z důvodu náhlého ochlazení v létě. Vše je propojeno paralelně s kotlem a zásobník TV se nabíjí až po natopení celého objektu na požadovanou teplotu. Tedy přebytkem tepla z kotle. Dosáhneme tak podstatně kratší doby nátopu objektu. Zbytečně nepřetápíme objekt a zbytečně neohříváme zásobník TV. Pokud je v zásobníku dostatek teplé vody, není třeba topit v kotli, ale odebíráme naspořenou TV ze zásobníku. Toto je výhodné hlavně v přechodných obdobích na jaře a na podzim. Vše je řízeno automaticky. Více na listech s popisem regulace a v příkladech realizace.