Zdroje online

RegulaceTopeni.cz

Informace o systému a regulaci vytápění rodinných  domků a menších obytných domů.

Primární  část regulace - regulace zdrojů

Do primární části regulace patří ovládání všech tepelných zdrojů offline a online. Zdroje offline jsou zdroje, u kterých jejich teplotu nemůže automat zcela ovlivnit a musí počítat s možností vyšší teploty zdroje než by samotný systém jinak potřeboval a naopak. Musí s tímto jakoby nadbytečným teplem vhodně naložit. Kotel musí dohořet a solární kolektor bude v případě slunečného počasí ohřátý, ať potřebujeme či ne.  Jak jsem již zmínil, patří sem kotel na tuhá paliva a solární kolektor. U zdrojů online je to podstatně jednoduší. Jsou to třeba elektrokotle, plynové kotle a jiné, u kterých je možné ovládání zapnutím a vypnutím. Systém usoudí, že je již vzhledem k venkovní teplotě nedostatečná zásoba TV v zásobníku a žádný ze zdrojů offline neohřívá, aktivuje plynový kotel nebo elektrokotel, dle předem definovaných priorit zdrojů uživatelem. Jakmile, ale některý z offline zdrojů začne dodávat dostatečné teplo do systému, automat zdroje online vypne.

Zdroje offline

Regulační prvky

Trubicový solární kolektor