RegulaceTopeni.cz

Informace o systému a regulaci vytápění rodinných  domků a menších obytných domů.

Primární část regulace - regulace zásobníků

Regulační prvky

Regulace zásobníků TV a TUV

Do primární části regulace paří i regulace jednotlivých zásobníků TV a TUV. Regulátor musí, dle definovaných priorit uživatelem, ohřívat zásobníky na požadovanou teplotu v závislosti na venkovní teplotě, tak aby je neohříval zdrojem online (plynovým kotlem nebo elektricky), když je v činnosti zdroj offline (kotel na tuhá paliva), nebo solární kolektor. Musí včas zastavit čerpadla zdrojů offline, tak aby zásobníky přes tyto vypnuté zdroje nevychlazoval. Musí nastavit regulační prvky tak abychom odebírali ze zásobníků jen tolik topné vody, kolik skutečně potřebujeme atd.

Regulované zásobníky