RegulaceTopeni.cz

Informace o systému a regulaci vytápění rodinných  domků a menších obytných domů.

Sekundární regulace - topné větve

Regulace směšované topné větve

V případě, že máme dvě topné větve, jednu pro podlahové vytápění a druhou pro radiátory, pro každou větev potřebujeme rozdílnou teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Tuto teplotu vypočítá  regulátor na základě konstanty a ekvitermní křivky. Pro každou větev platí jiná konstanta. Teplotu reguluje pomocí třícestných nebo čtyřcestných směšovacích ventilů.