RegulaceTopeni.cz

Informace o systému a regulaci vytápění rodinných  domků a menších obytných domů.

Sekundární regulace - regulace místností

Regulace místností

Z hlediska úspor, je výhodné regulovat teplotu jednotlivých místností dle nastavených denních režimů nebo časových plánů. Automatem můžeme regulovat až dvanáct místností nezávisle na sobě. Pro každou místnost zvolíme individuální časový plán dle využití místnosti. Časový plán lze nastavit pro každou místnost a den v týdnu samostatně. U místností můžeme na přechodnou dobu zvolit režim komfortu aniž bychom museli zasahovat do nastaveného časového plánu. Z dočasného režimu komfortu automat sám přejde do režimu časového plánu po uplynutí námi definované doby. Samozřejmě můžeme i naopak zvolit režim útlumu apod. Jako akční členy používáme termoelektrické hlavice na 24V nebo 230V.