RegulaceTopeni.cz

Informace o systému a regulaci vytápění rodinných  domků a menších obytných domů.

Primární část regulace - solární kolektor

Regulační prvky

Regulace solárního kolektoru a nabíjení zásobníků

Zapojení solárního kolektoru do systému je vcelku jednoduché. Je to samostatný uzavřený okruh, který pomocí jednotlivých výměníků dodává teplo do zásobníků nebo bazénu. V automatu uživatel definuje priority ohřevu jednotlivých zásobníků včetně bazénu a automat pak dle teploty řídí ohřev dle nastavených priorit. Pokud tedy chceme, aby kolektor nejdříve ohříval zásobník TUV, přiřadíme mu prioritu jedna. Pak chceme, aby ohříval zásobník TV, přiřadíme mu prioritu dva. Třetí prioritu přiřadíme bazénu. Automat bude sledovat teplotu kolektoru a teploty jednotlivých zásobníků. V případě slunečného počasí bude postupně ohřívat zásobník s nejvyšší prioritou, tedy TUV. Až ohřeje tento zásobník na požadovanou teplotu, začne ohřívat zásobník s nižší prioritou, nakonec bude ohřívat bazén. Pokud definujeme stejnou prioritu všem zásobníkům, bude je ohřívat všechny najednou. Pokud již bude některý zásobník ohřátý z jiného zdroje, vynechá ohřev tohoto zásobníku, i když bude mít nejvyšší prioritu atd.

Solární kolektor

Zásobníky TV a TUV