RegulaceTopeni.cz

Informace o systému a regulaci vytápění rodinných  domků a menších obytných domů.

Radiátorové topení

Radiátor klasický

Radiátorové topení je vhodné řešit jako nízkoteplotní. Toto však obnáší použití hliníkových těles s větší předávací plochou. Potřebujeme tedy dostatečný prostor pro instalaci těchto těles. I přesto bude teplota topné vody podstatně vyšší než u podlahového topení.

Výhody – rychlejší odezva z hlediska regulace teploty místnosti, rychlejší nátop, jednoduchá regulovatelnost jednotlivých místností, relativně nízké pořizovací náklady, jednoduchá montáž. Nevýhody – podstatně vyšší teplota otopné vody, rozdílná teplota v jednotlivých částech místnosti, nutnost vhodného prostoru pro umístění topidel. I tento druh vytápění má svoje nesporné výhody a je vhodný tam kde se přebývá přechodnou dobu, nebo tem kde je třeba jen temperovat teplotu místnosti. Jako třeba garáž, chodby, ložnice, nepravidelně obývané podkroví, dílna apod.

Moderní radiátor