Regulacetopeni.cz

Informace o systému a regulaci vytápění rodinných  domků a menších obytných domů.

Přehled systému

Zjednodušený přehled systému. Jedna z možností.

Zde najdete jednoduchý schematický přehled jednotlivých okruhů, kterými je třeba se zabývat a ze kterých se vytápění rodinného domku více či méně skládá. V první řadě je to primární okruh, což jsou všechny zdroje tepla. Kotle na tuhá paliva, plynové kotle, krbové vložky s výměníkem, horkovod, solární kolektory, elektrokotle, tepelná čerpadla apod. K tomu to primárnímu okruhu je ještě třeba přiřadit všechny možné zásobníky topné vody (TV) a teplé užitkové vody (TUV). Jako sekundární okruh jsou uvedeny rozvody a regulace jednotlivých topných větví a k nim přiřazených místností. Schematický nákres je uveden zde.