RegulaceTopeni.cz

Informace o systému a regulaci vytápění rodinných  domků a menších obytných domů.

Orientační ceník

Důležité !

Tento ceník je orientační. Jsou zde uvedeny ceny nejdůležitějších komponent. Koncová cena celého systému regulace je  velice individuální dle požadavků investora a použité typové aplikace. Některé komponenty lze aplikovat později, bez zásadní změny již zrealizované regulace. Ceník se seznamem komponent pro zvolenou typovou aplikaci zašlu zdarma na vyžádání po konzultaci. Záruka na Adoreg a příslušenství je 2 roky. Při autorizované instalaci 5 let.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH.

Základní modul pro primární a sekundární regulaci. Reguluje solární kolektor, zdroje offline, online,topné větve na základě referenčních místností. Je dodáván v plastovém rozvaděči na omítku nebo pod omítku. Bez akčních členů a čidel.

Přijímací modul pro bezdrátovou komunikaci s řídícím systémem. Bezdrátová regulace místností. Při drátovém zapojení  není třeba.

Komfortní  nástěnný ovladač s dotykovým displejem. Drátové zapojení. Různé barevné provedení.

Nástěnný ovladač pro přímé měření teploty. Drátové provedení.

Vstupně - výstupní rozšiřující jednotka pro regulaci 6ti místností 24V. Dle požadavků lze použít i obdobný modul pro dvanáct místností,  230V nebo dva tyto moduly pro dvanáct místností s ovládáním 24V.

ADOREG/36x - základní modul - 23 200.-

NOA11 - 440,-

NOA70 - 3 800,-

DM-RFC - 4 900,-

DM-PDO6NI6 - 5 900,-

Rozšiřující modem pro přenos SMS po síti GSM.

DM-GSM - 4 900,-

Standardní typová aplikace regulace je dodávána zdarma.

SW regulace - Typová aplikace -  ZDARMA

SW pro sledování a ovládání regulace pomocí osobního PC.

VieDet -  SW ovládání pomocí PC -  ZDARMA

Standardní základní typová aplikace regulace pro sw VievDet je dodávána zdarma.

Základní aplikace pro VievDet -  ZDARMA

Systém pro ovládání regulace pomocí PC s animovanými a rozšířenými funkcemi. Cena je individuální dle typové aplikace. Programuje se na zakázku.Cena od 2 800,- včetně sw komunikačního modulu.

TirsNet -  SW animovaného rozhraní ovládání

V rámci ČR cena zahrnuje všechny náklady mimo cestovného.Podmínka: Funkční a odzkoušený topný systém, zapojená čidla a akční členy! V případě nepřipravenosti systému je účtována každá započatá hodina víceprací na vyžádání dle dohody.

Oživení a nastavení systému ADOREG - na dotaz

Instalace komunikačního rozhraní do osobního PC a zprovoznění komunikace. Cena v rámci celé ČR včetně všech nákladů mimo cestovného. Podmínka: Funkční lokální síť a systém regulace ADOREG.

Instalace komunikace pomocí PC -  na dotaz

Textové pole: Zdá se Vám cena za regulátor příliš vysoká? Tak počítejte.
Pokud topíte elektřinou nebo plynem menší domek, náklady za energii dosahují částky cca 32 000,- až 42 000,- Kč. Při použití regulátoru IRC,odborné články udávají úsporu cca 25 až 30%.
Spočítejme tedy střední hodnoty.
27% z 37 000,- =  9 990,-  Roční úspora je tedy cca 9 990,- Kč.
Návratnost investice za regulaci v hodnotě cca  32 000,-Kč je zhruba  32 000,- : 9 990,- = 3,2 roku !