RegulaceTopeni.cz

Informace o systému a regulaci vytápění rodinných  domků a menších obytných domů.

Ano. Tento rozšiřující modul umožňuje obousměrnou komunikaci pomocí SMS zpráv libovolného operátora sítě GSM. Pomocí těchto zpráv se můžete dotazovat na stav regulace, nebo zadávat příkazy. Útlum, komfort apod. Při poruše zasílá SMS automaticky.

Po splnění podmínek ano. Musí být nainstalovaný příslušný sw na PC, které funguje jako server. Musíte mít u poskytovatele připojení k internetu veřejnou IP adresu. Systém regulace pak ovládáte pomocí vzdálené správy plochy. Druhá možnost je použití SW TisNet a TirsWeb.

Cena je individuální. Záleží na použitém systému topení a typové aplikaci.  Na vyžádání a po konzultaci sestavím konkrétní seznam nutných komponent včetně ceny. Orientačně nahlédněte do ceníku.

FAQ - Časté otázky

Úspory jsou individuální. Záleží na nastavení regulace uživatelem a způsobu užívání regulovaného objektu. Když bude uživatel objekt regulovat stále na komfortní teplotu tak neušetří téměř nic. Při standardním používání můžeme hovořit o úsporách větších jak 30%.

Jaké jsou úspory při použití této regulace?

Jaká je cena regulace?

Lze ovládat regulaci přes internet?

V ceníku je uveden modul pro komunikaci v síti GSM, lze pomocí SMS ovládat regulaci?

Při výpadku proudu se v zásadě nestane nic. Jednotka však nebude regulovat. Po obnovení napětí se regulátor  uvede sám do chodu včetně všech nastavených parametrů. Celý systém je zálohován vlastní baterií.

Co se stane s nastavením při výpadku proudu? Musím obnovovat parametry?

Záleží jak je systém zapojen a jaké jsou použity regulační prvky. Doporučuji  zaslat  schematický nákres na info@regulacetopeni.cz. Vhodné by bylo konzultovat vše na místě. Regulace se dá uzpůsobit i na již existující systém topení.

Mám již topný systém a chci jej doplnit regulací. Musím jej zrekonstruovat aby odpovídal typové aplikaci ?

Ne. Pokud jsou použity nástěnné ovládací jednotky s radiovou komunikací.

 Musí být ke každému čidlu v místnostech vyveden kabel?

V zásadě Ano. Maximální počet regulovaných místností u ADOREGU je 12. Dala by se zvolit pro každý apartmán referenční místnost a podle teploty této místnosti regulovat celý apartmán, dle nastaveného časového plánu. Doporučil bych použití nástěnného ovladače NOA31 pro drátové provedení, nebo NOA51 pro bezdrátovou komunikaci.

 Vlastním rodinný penzión má 8 apartmánů. Mohu použít tuto regulaci?

Příčin může být několik. Zkontrolujte, prosím, zda lze ručně otevřít směšovací ventil pro danou topnou větev na maximum. Může v něm být mechanická nečistota zabraňující otevření. Pokud bude v pořádku, tak v menu servis  zkontrolujte maximální povolenou teplotu topné vody pro příslušnou větev. Obrazovka 10/4/2/1 nebo 2 parametr 1. Musí být vyšší než 50°C. Pokud i toto bude vpořádku přejděte do menu servis uživatel obrazovka 9/2/2 a zvětšete konstantu eqvitermní křivky.

Nemohu vytopit místnost na komfortní teplotu s radiátory, teplota topné vody je jen 50°C, přitom zásobník má teplotu 85°C. Jak dosáhnu vyšší teploty v radiátorech?

ADOREG lze ovládat pomocí PC. Základní jednoduchý sw bez animace je dodáván zdarma včetně jednoduché typové aplikace. Druhá možnost je zakoupení  vizualizačního sw rozhraní TirsNet s aplikací. Viz ceník. V obou případech je nutná funkční místní síť.

Mohu ovládat Adoreg pomocí PC? Co k tomu potřebuji?

Ano. Pro cirkulační čerpadlo lze nastavit časový plán podobě jako u regulovaných místností.

Lze pomocí této regulace ovládat oběhové čerpadlo cirkulace TUV?