Regulacetopeni.cz

Informace o systému a regulaci vytápění rodinných  domků a menších obytných domů.

Regulace topných větví

· Regulace směšované nebo čepadlové topné větve

· Lze použít k vybraným typovým řešením

· Pro každou větev vlastní časový plán

· Rychlá volba režimu regulace - Útlum / Časový plán / Komfort

· Bez měření nebo s měřením teploty referenční místnosti

· Nástěnné ovladače, čidla teploty

· Kombinace různých typů větví

Regulace topných větví

Regulace směšované nebo čepadlové topné větve.Lze použít k vybraným typovým řešením.Pro každou větev vlastní časový plán.Režim regulace Útlum / Časový plán / Komfort.Bez měření nebo s měřením teploty referenční místnosti.