Regulacetopeni.cz

Informace o systému a regulaci vytápění rodinných  domků a menších obytných domů.

Zde jsou uvedeny základní údaje možností regulátoru ADOREG a základní údaje o možných typových aplikacích regulace zdrojů, zásobníků, topných větví a místností.

Základní popis funkcí a možností regulace.Máte více zdrojů tepla a chcete, aby se efektivně doplňovaly?Je pro vás důležitá tepelná pohoda a komfort vytápění? Chcete mít neustále informaci o vašem vytápění pomocí mobilního telefonu a počítače?

Adoreg

Solární kolektor se spojitým řízením čerpadla.Přepínání nabíjení zásobníků ze solárního okruhu třícestnými ventily.Přepínání nabíjení zásobníků z dalších zdrojů třícestnými ventily.Samostatný zásobník TUV.

Textové pole: Typová aplikace TA_A

Solární kolektor se spojitým řízením čerpadla.Přepínání nabíjení zásobníku a bazénu ze solárního okruhu třícestným ventilem.Nabíjení primárního zásobníku.Paralelní zásobník s funkcí promíchávání.

Typová aplikace TA_B

Textové pole: Solární kolektor se spojitým řízením čerpadla.Přepínání nabíjení zásobníků ze solárního okruhu třícestnými ventily.Zdroj Online 1 zapojený do zásobníku s vnořeným TUV.

Typová aplikace TA_C

Solární kolektor se spojitým řízením čerpadla.Přepínání nabíjení zásobníků ze solárního okruhu třícestnými ventily.Zdroj Online 1 přepínaný třícestným ventilem mezi samostatný zásobník TUV a zásobník topné vody.

Typová aplikace TA_D

Solární kolektor se spojitým řízením čerpadla.Zásobník s vnořeným TUV. Dotápění zásobníku dalšími dvěma zdroji Online a jedním zdrojem Offline.Možnost režimu regulace topných větví týdenním termostatem.

Typová aplikace TA_E

Textové pole: Podrobnosti

Popis regulátoru a seznam typových aplikací

Kontaktujte nás na:

info@regulacetopeni.cz

Textové pole: Lze použít k vybraným typovým řešením.Regulace až 1-12 místností.Místnosti lze přiřadit k různým větvím.

Místnosti

Textové pole: Podrobnosti

Regulace směšované nebo čepadlové topné větve.Lze použít k vybraným typovým řešením.Pro každou větev vlastní časový plán.Režim regulace Útlum / Časový plán / Komfort.Bez měření nebo s měřením teploty referenční místnosti.

Topné větve

Textové pole: Podrobnosti

Solární kolektor se spojitým řízením čerpadla.Zásobník s vnořeným TUV a stratifikačním nabíjením.Dotápění zásobníku zdrojem Online a zdrojem Offline.Přímý ohřev topných větví zdrojem Online s předehřevem zpátečky.

Typová aplikace TA_J

Textové pole: Podrobnosti
Textové pole: Solární kolektor se spojitým řízením čerpadla.Zásobník s vnořeným TUV a stratifikačním nabíjením.Dotápění zásobníku zdrojem Offline.Přímý ohřev topných větví zdrojem Online s předehřevem zpátečky.Přímý ohřev TUV zdrojem Online s předehřevem.

Typová aplikace TA_I

Textové pole: Podrobnosti

Solární kolektor se spojitým řízením čerpadla.Samostatný zásobník TUV.Dotápění zásobníků zdrojem Offline.Přímý ohřev topných větví zdrojem Online s předehřevem zpátečky.Přímý ohřev TUV zdrojem Online s předehřevem.

Typová aplikace TA_H

Textové pole: Podrobnosti

Solární kolektor se spojitým řízením čerpadla.Zásobník s vnořeným TUV.Stratifikační dotápění zásobníku zdrojem Online 1.Ohřev bazénu ze solárního i topného okruhu.

Typová aplikace TA_F

Textové pole: Podrobnosti