Regulacetopeni.cz

Informace o systému a regulaci vytápění rodinných  domků a menších obytných domů.

Typová aplikace TA_E

· Solární kolektor se spojitým řízením čerpadla

· Zásobník s vnořeným TUV

· Dotápění zásobníku dalšími dvěma zdroji Online a jedním zdrojem Offline

· Možnost regulace topných větví týdenním termostatem

· Ovládání ohřevu a filtrace bazénu

Typová aplikace TA_E

Solární kolektor se spojitým řízením čerpadla.Zásobník s vnořeným TUV. Dotápění zásobníku dalšími dvěma zdroji Online a jedním zdrojem Offline.Možnost režimu regulace topných větví týdenním termostatem.