Regulacetopeni.cz

Informace o systému a regulaci vytápění rodinných  domků a menších obytných domů.

Regulace vytápění rodinných domů s více zdroji tepla, individuální řízení teploty v místnostech.

Textové pole: ADOREG - regulace vytápění pro váš rodinný dům! 

Máte více zdrojů tepla a chcete, aby se efektivně doplňovaly?
      
Je pro vás důležitá tepelná pohoda a komfort vytápění?
      
Chcete mít neustále informaci o vašem vytápění pomocí mobilního telefonu a počítače? 
Textové pole: Regulace solárních kolektorů
jeden nebo dva solární okruhy (východ/západ)
Regulace zásobníků tepla
akumulační nádrž tepla TV
zásobník na teplou vodu TUV + cirkulační 
   čerpadlo
akumulační nádrž s vnořeným zásobníkem na  
   teplou vodu
kaskáda akumulačních nádrží
Ovládání zdrojů tepla
plynový kotel
elektrokotel
kotel na tuhá paliva nebo automat na pelety
teplovodní krb
tepelné čerpadlo
Regulace topných větví
větve se směšovacími ventily a čerpadly
větve pouze s oběhovými čerpadly
kombinované řešení větví
Adoreg - vše v jednom.Textové pole: Přehled základních funkcí regulátoru ADOREG
Textové pole: Regulace vytápění místností
měření teploty a řízení hlavic
měření teploty s možností korekcí a řízení hlavic
bezdrátové měření teploty a řízení hlavic
Ohřev bazénu
ohřev s připojením na solární okruh
ohřev s připojením na okruh vytápění
Ovládání filtrace bazénu - zapnuto,vypnuto,dle  
    časového plánu
Vzdálený přístup
alarmová hlášení pomocí SMS
ovládání pomocí SMS
přístup z domácího počítače
přístup z počítače přes Internet

Regulátor ADOREG řeší několik typických zapojení topného systému a kombinací tepelných zdrojů. Doporučujeme řešit váš projekt vytápění od začátku podle typových řešení. Nevymýšlejte vymyšlené, spolehněte se na ověřené!
Textové pole: ADOREG je regulátor navržený speciálně pro řízení vytápění rodinných domů. Velkou předností tohoto regulátoru je jeho velká variabilita současného řízení více zdrojů tepla a spotřebičů. V typových zapojeních řeší integraci těchto zdrojů: solární kolektory, teplovodní krby, plynové kotle, elektrokotle, kotle na pevná paliva apod. Na straně spotřebičů je připraven pro podlahové vytápění, vytápění radiátory a bazén. Největšího tepelného komfortu a úspor dosahuje regulátor v případě individuálního řízení teplot v místnostech (IRC - Individual Room Control). ADOREG lze přímo připojit do domácí počítačové sítě a zpřístupnit tak veškerá nastavení a zobrazení měřených a regulovaných hodnot z domácího počítače. Přes Internetovou bránu se lze s regulátorem spojit prakticky odkudkoliv. Kromě toho je možné doplnit systém o GSM modem a mít tak neustálý přehled o svém domově pomocí SMS zpráv. Grafický displej řídicího systému poskytuje komfortní rozhraní pro zobrazování provozních stavů a zadávání požadovaných hodnot (např. časových plánů teplot jednotlivých místností nebo vytápěných okruhů).
Textové pole: Typová řešení
Doporučujeme řešit váš projekt vytápění od začátku podle typových řešení systému ADOREG. Nevymýšlejte vymyšlené, spolehněte se na ověřené! Regulátor ADOREG řeší několik typických zapojení topného systému a kombinací tepelných zdrojů. Než začnete stavět nebo rekonstruovat dům či vytápění, nechte se inspirovat typovými řešeními. Kromě předdefinovaných řešení lze ADOREG volně programovat a přizpůsobit tak i vaším nestandardním požadavkům.